ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិស្រែពោធិ៍ សង្កាត់ស្រះឬស្សី​ ក្រុងស្ទឹងត្រែង

ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៤ ២១០​ ០៥៥

ទូរស័ព្ទ ទូរសារ៖ ០៧៤ ២១០ ០៦៦

Email: dagriculturestungtreng@gmail.com

គេហទំព័រ៖ http://stungtreng.maff.gov.kh

 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter