វឌ្ឍនភាពរបស់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ASPIRE នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែង
ចេញ​ផ្សាយ ២៥ ឧសភា ២០២២
255

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter